Hráči

V americkém fotbale proti sobě nastupuje 11 hráčů na každé straně. Každý tým má útočnou („offense“) a obranou („defense“) jedenáctku, plus náhradníky a hráče do „special teamů“.

Dohromady asi 30-50 hráčů. Výčet všech označení jednotlivých hráčů by byl velmi obsáhlý. Ve fotbale se používá mnoho rozestavení jednotlivých hráčů, kteří jsou různě označováni.

Offense

Quarterback QB

Tento hráč je klíčový pro celou „offense“. Jedná se o hráče, který ve většině případů přebírá míč od centra, a buď ho hodí směrem dopředu na některého ze svých receiverů („pass“), nebo ho předá jednomu z „runningbacků“, který se s ním snaží postupovat vpřed („run“). Případně se může sám pokusit běžet s míčem.

Offense line OL

Je to skupina pěti hráčů, kteří jsou většinou rovnoměrně rozprostřeni okolo centra. Centr je středový „lineman“, který začíná celou akci „snapem“, čili rychlou přihrávkou ležícího míče vzad. Vedle centra stojí dva „guardi“ a vedle nich na každé straně jeden „tackle“.

Těchto pět hráčů má za úkol při „passové“ akci bránit „quarterbacka“ a dát mu dostatek času na to, aby mohl najít svým „passem“ některého ze svých spoluhráčů. Při „runové“ akci potom svými bloky vytváří cestu hráči s míčem.

Runningback RB

Tým má na hřišti většinou jednoho až tři „runningbacky“, kteří se ještě dělí dle svého postavení na „fullbacka“ a „halfbacka“. Jak již bylo řečeno výše, tito hráči nejčastěji běhají s míčem.

V případě „passové“ akce potom mohou buď vyběhnout dopředu a snažit se přijmout přihrávku vpřed („pass“), nebo mohou „offense line“ pomáhat s ochranou „quarterbacka“.

To nejčastěji proti „blitzu“, kdy se „quarterbacka“ snaží napadnout hráč, jehož to nebývá primárním úkolem („linebacker“ nebo „defense back“).

Widereceiver WR

Úkolem tohoto hráče je především přijímat přihrávky vpřed od „quarterbacka“ a se zachyceným míčem následně postupovat směrem k soupeřově „endzóně“. Při „runové“ akci potom musí také blokovat.

Tight end TE

Tento nebo tito hráči (většinou je na hřišti jen jeden) jsou něco mezi „linemanem“ a „widereceiverem“.

Stojí na okraji „offense line“, hned vedla „tackla“, a buď pomáhají při „passové“ akci bránit „quarterbacka“, nebo běží podobně jako „widereceiveři“ dopředu a snaží se přijmout „pass“. Při „runové“ akci potom vytváří cestu hráči s míčem stejně jako jejich spoluhráči.

Kolik hráčů jednotlivých typů bude v dané chvíli na hřišti je určeno akcí, kterou bude tým hrát. Obecně se dá říct, že vždy je na hřišti pět „linemanů“ a takřka vždy „quarterback“. Ostatní hráči je potom doplní tak, aby jich na hřišti bylo jedenáct.

Defense

Defense line DL

Většinou je složena ze dvou „defense tacklů“ a dvou „defense endů“. Tito hráči mají za úkol primárně vytvářet tlak na „quarterbacka“ v případě „passové“ akce. V případě „runové“ akce mají stejně jako všichni hráči obrany jen jeden úkol – složit hráče s míčem.

Linebacker LB

„Linebackeři“jsou na hřišti většinou tři nebo čtyři. Jsou z celé obrany nejvariabilnější, co se úkolů týče a mohou při dané akci „defense“ plnit prakticky jakýkoliv úkol.

Mohou pomáhat „defense line“ při vytváření tlaku na „quarterbacka“ pomocí „blitzu“, případně pomáhat „defense backům“ v pokrytí jednotlivých obraných zón či konkrétních „receiverů“. V případě „runových“ akcí se potom snaží složit hráče s míčem.

Defense backs DB

Tyto hráči se ještě dále dělí nejčastěji na „cornerbacky“ a „safety“ („free“ a „strong“). Tito hráči jsou zaměřeni především na pokrývání hráčů, kteří se snaží chytit „pass“. Velice zjednodušeně by se dalo říct, že „cornerback“ si hlídá svého „widereceivera“.

„Strong safety“ si hlídá případně na „pass“ nabíhajícího „tightenda“ (tuto roli za něj může převzít i čtvrtý „linebacker“ a nahradit ho). A „free safety“ je hráč, který je jakousi poslední pojistkou a je tedy nutné, aby nejvíce četl hru a včas se správně rozhodl.

V moderním pojetí fotbalu však již „defense“ nehraje pouze osobní obranu, ale někteří hráči jsou přidělení do tzv. zón a systém obranné hry se stává podstatně sofistikovanějším.