Tackle football

Americký fotbal je branková sportovní hra, hraná 11 hráči s oválným míčem. Skórovat lze postupem s míčem (během či zachycením přihrávky) až do soupeřovy koncové zóny (touchdown), kopem (field goal) či složením protihráče s míčem v jeho vlastní koncové zóně (safety).

Snahou útoku je dosáhnout maximálního bodového zisku, tedy dosáhnout touchdown nebo alespoň field goal. Tým má 4 pokusy (downy) na překonání 10 yardové vzdálenosti. Místo, odkud se rozehrávají jednotlivé akce a kolem kterého se stavějí týmy do základního postavení, se nazývá line of scrimmage. Jde o pomyslnou přímku protínající hřiště v místě, kde skončila předchozí akce. Akci začíná center přihrávkou na quarterbacka (snap), který pak buď míč hodí receiverovi (pass), nebo předá runningbackovi (run), který běží s míčem do soupeřovy endzony. Pokud se útoku podaří nejvíce na 4. pokus překonat 10 yardovou hranici, získává tým opět první down a pokračuje v útoku. Pokud se však útok neposune o 10 yardů ani na čtvrtý pokus, získává míč a tím i právo k útoku soupeř.

Football_positions_Zdroj: www.understanding-american-football.com

 

Vlastní akce začíná v okamžiku, kdy centr na smluvený signál podá mezi nohama míč quarterbackovi, a končí v momentě, kdy obrana složí hráče s míčem, vytlačí ho do autu, hráč s míčem se dotkne země jinou částí těla než podrážkou a nebo dlaní ruky. Při pasu je hra ukončena, pokud přihrávka šla mimo hřiště (out of bounds) či mimo chytajícího hráče (nebo ji hráč nezpracoval) a míč spadl na zem (incomplete pass). Útok pak přichází o jeden pokus a rozehrává se ze stejného místa jako při předchozím pokusu.

Obrana může pro svoje mužstvo získat míč při kterémkoliv pokusu útoku v následujících případech (turnover):

  • Fumble – jde o vypadnutí míče hráči, jenž ho má v držení (např. při předávce mezi hráči útoku nebo vypadnutí při srážce hráče s míčem a obráncem). Pokud dojde k fumble, jedná se o volný míč a tým, který ho získá, má právo okamžitě útočit, hráč s míčem může běžet co nejdál do soupeřova pole (třeba i dosáhnout touchdown), popřípadě ho zalehnout a tím si vydobýt právo útoku na místě, kde byl míč získán (fumble recovery).
  • Interception – jedná se o zachycení míče hráčem obrany při pasu, tedy při přihrávce útoku směrem vpřed. Musí ale jít o zachycení přímo ze vzduchu, pokud míč obránci vypadne, jedná se o incomplete pass a útok může pokračovat dalším pokusem. Pokud však obránce míč zachytí a udrží, je situace jako při fumble, jeho tým získává okamžitě právo útoku.

 

Na začátku zápasu, začátku druhé poloviny a po každém touchdownu a field goalu se provádí výkop (kickoff) z 35 yardové čáry. Kdo bude kopat na začátku utkání, se určí losem, v polovině zápasu si vybírá soupeř, který prohrál los na začátku. Po touchdownu nebo field goalu vykopává mužstvo, které bodovalo, tedy doposud útočilo. Zvláštní výkop se provádí po safety, kdy vykopává mužstvo, kterého hráč byl složen v endzone a navíc musí kopat už z 20 yardové čáry. Při výkopu mohou nastat tyto situace:

  • kopnutý míč padne do soupeřovy endzone, nebo protne (dotkne se) goal line. V tomto případě se jedná o tzv. Touchback a přijímací tým (který bude útočit) bude své útočné pokusy začínat z 20 yardové čáry.
  • kdokoliv z přijímacího týmu míč chytí nebo zdvihne ze země a rozběhne se směrem k soupeřově endzone. Další útočné akce začíná jeho mužstvo z místa, kde byl hráč soupeřem složen nebo vytlačen do autu.
  • kdokoliv z vykopávajícího týmu (potom, co míč překoná 10 yardů) míč chytí nebo zdvihne ze země a rozběhne se směrem k soupeřově endzone. Další útočné akce začíná jeho mužstvo z místa, kde byl hráč soupeřem složen nebo vytlačen do autu – onside kick.
  • balón po výkopu opustí hřiště ještě před tím, než protne goal line, nebo se dotkne autové čáry. V tomto případě se jedná o faul a přijímací tým si může vybrat tyto možnosti :

a) vykopávající tým bude provádět znovu kickoff o 5 yardů dál, tedy na 30 yardové čáře

b) přijímací tým bude rozehrávat útok 30 yardů od místa kde byl kopnut kickoff (nejčastější volba týmů)

c) přijímací tým bude rozehrávat z toho místa kde míč opustil hřiště

Další herní situací, která může nastat, je punt. Jedná se o kopnutí míče z ruky daleko do soupeřova pole. Útok provádí punt (většinou) tehdy, jestliže má čtvrtý pokus a z předchozích akcí je zřejmé, že se mu nepodaří získat první down, a dosud se nedostal tak blízko soupeřově brance, aby mohl kopnout field goal. Tímto kopem se útok vzdává míče a práva útočit a funkce týmu na hřišti je stejná jako při kick off. Odkopnutý míč mohou chytat jak hráči přijímacího týmu (doposud hráli obranu), tak hráči útoku. Pokud punt přeletí line of scrimmage a jakýkoliv hráč z týmu, který prováděl punt ho chytí, tak přijímací tým bude rozehrávat útok od toho místa kde hráč z vykopávajícího týmu míč chytil, nebo se ho dotkl. Pokud se však hráč vykopávajícího týmu dotkne míče před tím než míč přeletí line of scrimmage, jedná se o fumble a může se ho zmocnit jakýkoliv tým, pokud je tato situace v souladu s pravidly fumblu. Pokud se míč dotkne jakkoliv některého z hráčů přijímacího týmu a spadne na zem, jde o tzv. volný míč a získává ho (a tím pádem i právo útoku) mužstvo, kterého hráč jako první míč zalehl. Tady je (poměrně malá) šance útoku, který punt provedl a tím se vzdal práva dále útočit, znovu získat zpět míč a pokračovat v útoku.

Zdroj: Wikipedia.org